Vous êtes ici :

de vzw Objectif Recherche

 

De Belgische vereniging voor de promotie van wetenschappelijk onderzoek

Objectif Recherche is een vereniging van onderzoekers die erop gericht is het wetenschappelijk onderzoek in Belgie te bevorderen. Onze voornaamste doelstellingen zijn de volgende: 

  • Het verbeteren van de communicatie tussen onderzoekers aan de hand van de publicatie van een krant en het organiseren van evenementen.
  • Het op gang brengen van een dialoog tussen de instanties die verantwoordelijk zijn voor het wetenschappelijk beleid (de Gewesten, de Gemeenschappen en de Federale Ooverheid) Op Europees niveau streven wij hetzelfde na via onze samenwerking met Eurodoc. 
  • Het bevorderen van de professionele ontwikkeling van jonge onderzoekers in en buiten de academische wereld via ons project doctorat.be. 

Acties

Groep Wetenschappelijk Beleid

Onze groep Wetenschappelijk Beleid komt maandelijks samen om de actualiteit rond het wetenschappelijk beleid te bespreken en om initiatieven te creëren die de dialoog met de overheid bevorderen.

Doctorat.be

Het project Doctorat.be is een initiatief van Objectif Recherche om de doctoraatsopleiding op te waarderen. Dit portaal biedt diensten aan aan onderzoekers om hun professionele ontwikkeling te bevorderen, zowel in de academische sector als daarbuiten. Deze diensten bestaan er voor de onderzoekers om hen voor, tijdens en na hun thesis van nut te zijn: een continue opleiding, jobcoaching, publicaties van vacatures en het online publiceren van een database van CV's van gedoctoreerden, raadpleegbaar voor potentiële werkgevers.

PhDhub

PhD hub is de tak van Objectif Recherche die de gedoctoreerden van België vertegenwoordigt. Ze verbeteren de communicatie en de networking onder jonge onderzoekers aan de hand van sociale en feestelijke activiteiten. Zij staan ook in voor de vertegenwoordiging van Objectif Recherche bij Eurodoc.

Vroegere Projecten 

Objectif Recherche is een actief lid geweest van een Europees project Prodoc

 

Organigram van de vzw

BESTUURSCOMITE

VOORZITTER VAN DE VERENIGING 

Denis MICHEZ

Projectleider

 

VICE-VOORZITTER VAN DE VERENIGING

Pierre FEYEREISEN

Directeur Research F.R.S. - FNRS

Université catholique de Louvain

 

RÉDACTRICE EN CHEF DU JOURNAL

Vinciane GAILLARD

Logistiek medewerkster voor onderzoek 

Université Libre de Bruxelles

 

PENNINGMEESTER

Nicolas Simon

Aspirant FRS-FNRS

Université Saint-Louis

 

VERANTWOORDELIJKE VOOR DE NEDERLANDSTALIGE SECTIE

Christophe Vande Velde

Bijzonder Hoogleraar

Universiteit Antwerpen

 

VERANTWOORDELIJKE VOOR DE FRANSTALIGE SECTIE 

Serge Hiligsmann

chef onderzoek

Université de Liège

 

WERKNEMERS voor het project Doctorat.be

 

PROJECTVERANTWOORDELIJKE 

 Laurence THEUNIS

Tél : +32 (2) 371 48 90

 

PROJECTASSISTENTE 

Aina Astudillo

Tél : +32 (2) 371 48 91

 

PROJECTASSISTENTE

Ana FRANCO

Tél : +32 (2) 371 48 91

 

SECRETARESSE

Véronique BOSEFFE

Tél : +32 (2) 647 77 13

 

COMMUNICATIEVERANTWOORDELIJKE 

Clément DERIDDER

Tél : +32 (2) 371 48 91

 

CONTACTPERSONEN:

Contactpersoon voor de Université Catholique de Louvain (UCL)

François Waldner

Onderzoeksassistent

 

Contactpersoon voor de Université de Liege (ULG)

Philippe COMPÈRE

Projectleider

 

Contactpersoon voor de Universiteit van Mons (UMONS)

Denis MICHEZ

Projectleider

 

Contactpersoon voor de Université Saint-Louis (L’Université Saint-Louis)

Nicolas Simon

Aspirant FRS-FNRS

 

Contactpersoon voor de Université Libre de Bruxelles (ULB)

Marie-Eve DAMAR

Conferentieverantwoordelijke

 

Contactpersoon voor PhDhub

Damien Jacques

Doctorandus

 

De ontwikkeling van de website wordt gefinancierd door het Waals Gewest en Innoviris.

Haar Drogentests Erkennung Perioden http://onlinepillen.ch/ sehr günstige Krankenversicherung